О проекте Статистика Проверка

Статьи

2893

Все статьи

0

Позитивные статьи

0

Негативные статьи

2893

Нейтральные статьи
8 сентября 2020 г. 14:22

Келдибеков: Мен жаңылануунун улуттук өзгөчөлүгүн – өткөндүн духун бекем сактоо менен келечектин кубатын жаратуудан көрөм

-- Ахматбек Келдибекович, алгач учурдагы өлкөнүн тагдыры тууралуу кеп кылалы... --Азыр дүйнѳ чукул ѳзгѳрүүлѳрдү ѳз башынан ѳткѳрүп жатат. Дүйнѳлүк карама-каршылыктардын мазмуну, формасы ѳзгѳрдү. Ушундай оор кырдаалда ѳлкѳбүздүн тагдыры жана келечеги ар бир адамды, ар бир саясатчыны терең ойлонтот деген кѳз караштамын. --Буга чейин маектериңиздин биринде элибиздин алдында кыйшаюусуз чечүүнү талап кылган жети ѳзѳктүү маселени айттып өттүңүз эле, демек ѳзүбүздүн руханий байлыгыбызга, каада-салттарыбызга бай, түп башатыбызга кайрылууга мезгил жеттиби? --Ооба, кыргыз эли Азиядагы эң байыркы калк. Бизде мамлекетти куруунун, аны коргоонун жана башкаруунун улуу салттары болгон. Демек, жаңы тарыхый шартта социалдык, улуттук эс-тутумубузду жаңылап, түпкүрүбүздү аңдап, ѳзүбүздүн руханий байлыгыбызга, каада-салттарыбызга бай, түп башатыбызга кайрылууга мезгил жетти. Менин оюмча, азыр элибиздин алдында кыйшаюусуз чечүүнү талап кылган жети ѳзѳктүү маселе бар. Алар: Адилеттүүлүк: Адилеттүүлүк азыркы күндѳ ѳлкѳбүздѳгү, коомубуздагы башкы саясий постулат болушу керек. Ал эми адилеттүүлүктүн түркүгү – эркин жана кара кылды как жарган калыс сот. Ошондуктан адилет сот системасын түзмѳйүн, биздин демократиялык дѳѳлѳттѳр тууралуу сѳз кылууга саясий да, моралдык да акыбыз жок. Ал эми мамлекеттеги бардык реформалар, жаңы чечимдер жана долбоорлор биринчи кезекте социалдык адилеттүүлүктү камсыз кылууга, карапайым калкты коргоого жана колдоого багытталышы керек. Акыйкаттык: Улуттук айкѳлдүк сапатты сактоо – ал кыргызды сактоо. Ал эми элибиздин салттуу дѳѳлѳттѳрүнѳ ар кандай саясий эксперименттерди жасоо саясаттын да, саясатчылардын да нравалык принциптерин аныктабайт! Айкѳлдүк: Бул элибиздин эзелтеден келе жаткан улуу сапаты, улуу наркы. Бул асыл сапаттар мамлекетүүлүгүбүздү чыңдоодогу орду жана ролу эбегейсиз зор. Мекенчилдик: Уюткулуу журт мекенчил болот. Ѳз улутун сүйүү – улутчулдук эмес, ал тарыхын урматтоо, элин сыйлоо. Ал Мекендин ыйыктыгын урматтоо. Мекенге болгон сүйүү бүтүндөй ааламга болгон сүйүү менен киндиктеш. Ал эми Ата Журтка болгон сүйүү зарылчылыктан эмес, ата каны, эне сүтү менен берилүүчү ыйык сезим деп ойлойм. Ыймандуулук: Ыймандуу жана ынтымактуу коом гана келечектүү мамлекет кура алат. Биз саясий ыйман маселесин башкаруу системасына киргизүүбүз зарыл. Ал эмне? Ал – тазалык, чынчылдык , абийирдүүлүк жана таза кѳкүрѳк. Ыймандын кылы кыйшайган жерден абийирсиздик, жоопкерсиздик, менменсинүү, саясий оппонентер менен күрѳшүүнүн булганыч жолдору башталат. Ошондуктан улуттук ыйман улутту сактап калуунун негизги нравалык чордону болушу керек. Ырайымдуулук: Эл аралык саясаттагы адам укугу деген маселе, кыргыздын кѳѳнѳ түшүнүгүндѳ адамга адам ырайымдуу болушу зарыл деген маани менен түшүндүрүлүп келген. Адам укугу – бул улуу түшүнүк, биз ѳлкѳбүздү адам укугун бийик сактаган ѳлкѳгѳ айландырышыбыз керек. Ынсапкорлук жана сарамжалдуулук: Кыргыз эли эзелтеден ушул эки сапатты жогору баалап келген. Кыргыз улуттук коррупциясынын ѳзгѳчѳлүгү, тамыры, ѳзѳгү биздин сарамжалсыз мамилебизде, ынсапкорлугубузда жатат. Мен жаңылануунун улуттук ѳзгѳчѳлүгүн ѳткѳндүн духун бекем сактоо менен келечектин кубатын жаратуудан кѳрѳм. --Чоң рахмат! Буюртма каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлДжайчиева Гулбарчин Эр Турсуновна тарабынан «МекенимКыргызстан» партиясынын атайын шайлоо фондунун эсебиненкаржыланды. Юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары. Турусбеков көчөсү, 109/1. 510-кабинет.

Подробнее
8 сентября 2020 г. 14:23

Адилет Канымбеков: Аймактар – өлкөнүн өнүгүүсүнүн өзөгү

Келе жаткан шайлоого аттанган партиялардын ичинен алгачкылардан болуп «Мекеним Кыргызстан» партиясы талапкерлердин тизмесин жарыялады. Талапкерлердин арасында бир нече азыркы парламенттин депутаттары болгону менен, негизги басым жаштарга жасалган. Мисалга алсак, парламентке ат салышууга камынып жаткан жаштардын арасында коррупция тармагында жүргүзгөн иликтөөлөрү менен белгилүү журналист Эльнура Алканова, юрист Канатбек Азиз жана ишкер Кылыч Исамамбетовдор бар. Талапкерлердин ичинен бир нече айыл чарба тармагы боюнча мыкты адистер орун алган. Алсак, Мирлан Бакиров буга чейин фермерлерди колдоого багынтталган бир нече мыйзам долбоорлорун иштеп чыккан. Ал эми Эрлист Акунбеков бир нече жылдан бери фермердик бизнес менен ийгиликтүү алектенип келет. Ал эгин талааларын дарылоо жана өстүрүү боюнча жаңы технологияларды ишке киргизген. Мындан сырткары Акунбеков жети агролабораториянын жана фермерлерди колдоо фондунун негиздөөчүсү. Алардын катарын толуктаган "Мекеним Кыргызстан" партиясынын жаштар канатынан Адилет Канымбековго бүгүн, жаштар ак боз ат мингизип, аксакалдар ак батасын беришип чоң жарышка аттандырды. Жаш талапкер Адилет Канымбеков: --Соңку жылдары мамлекеттин саясаты аймактарга жүз бурду. Муну биз кош колдоп колдойбуз. Дал ошол күчтүү аймактар – өлкөнүн өнүгүүсүнүн өзөгү. «Мекеним Кыргызстан» партиясы азыр аймактарга бизнести тартуу, жер-жерлерде өндүрүштү жана ишкерликти өнүктүрүүгө дем берүү үчүн колдон келгендин баарын жасоо керек деп эсептейт. Бул багытта алдыга жылуу үчүн төмөнкүлөрдү сунуштайбыз: - Региондордо энергетикалык, транспорттук, маалыматтык-коммуникациялык жана социалдык-маданий инфраструктураларды түзүү боюнча мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоорлорун аныктоо. Ар бир аймак үчүн сунушталган долбоорлордун каталогун түзүү; - Табигый ресурстарды казуудан түшкөн пайданы мамлекет, жер казынасын пайдалануучулар жана жергиликтүү жамааттар ортосунда адилет бөлүштүрүүнү камсыз кылуу. Бул аймактардын кирешесинин өсүшүнө оң таасирин тийгизет. - Кен байлыктарды казуудан жана иштетүүдөн тышкары "жашыл" экономиканы өнүктүрүүнүн алкагында курулушка, өндүрүшкө, IT-долбоорлорго кызыкдар инвесторлор үчүн фискалдык жана административдик жеңилдиктерди берүү жолу менен региондордогу инвестициялык климатты жакшыртуу. - Өз шаарларын жана айылдарын өнүктүрүүнүн стратегияларын жана долбоорлорун пландаштырууга жергиликтүү тургундарды тартуу менен стратегиялык сессияларды өткөрүүнүн методологиясын киргизүү. Акырындап аймактардын финансылык көз карандысыздыгын чыңдоо. Экономиканы өнүктүрүү менен региондордо жашаган калктын турмуш шарты жакшырышын камсыз кылуу. - Туризмди активдүү өнүктүрүү. Кыргызстан – жаратылышы кооз өлкө. Ар бир аймак туризмдин кайсы багытын өнүктүрө аларын аныктоого тийиш. А мамлекеттин милдети – ошол багытты колдоону камсыз кылуу , - дейт “Мекеним Кыргызстан” саясый партиясынан депутаттыкка талапкер Адилет Канымбеков. Буюртма каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлДжайчиева Гулбарчин Эр Турсуновна тарабынан «МекенимКыргызстан» партиясынын атайын шайлоо фондунун эсебиненкаржыланды. Юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары. Турусбеков көчөсү, 109/1. 510-кабинет.

Подробнее
8 сентября 2020 г. 14:23

Материалы за неделю

no article

Подробнее
3 октября 2020 г. 0:29

Жээнбеков перед выборами обратился к кыргызстанцам

Глава государства призвал партии, которые проиграют на выборах, не провоцировать раскол в обществе, а также обратился к гражданам.БИШКЕК, 2 окт — Sputnik. Президент Сооронбай Жээнбеков обратился к избирателям и политическим партиям в преддверии выборов в Жогорку Кенеш, которые состоятся 4 октября. По словам главы государства, агитационная кампания в стране велась в условиях высокой политической конкуренции и голос каждого избирателя будет иметь решающее значение. Качественный состав будущего парламента окажет прямое влияние на развитие страны в ближайшие пять лет. Жээнбеков отметил, что выборы должны быть справедливыми, отражающими свободное волеизъявление граждан, а для достижения этих целей созданы все условия. За год до выборов была определена их правовая база. "Мы стремимся обеспечить справедливость выборов не только во время голосования и подведения итогов, но и на всех этапах выборного процесса. Мы ввели новые нормы в законодательство с целью профилактики нарушений, привлечения к ответственности за незаконные действия и предотвращения использования административного ресурса", — сказал президент. Не будоражить народ и признать итоги выборов — призыв Боронова к партиям Он заявил, что во время агитации партиям не мешали выражать свои политические позиции и взгляды, а также напомнил, что подкуп голосов преследуется по закону. Глава государства выразил уверенность, что проигравшие партии не пойдут на поводу у амбиций и не станут провоцировать раскол в обществе, вредить миру и стабильности в стране. "Мы примем решительные меры в отношении тех, чьи действия будут угрожать единству народа, межнациональному согласию, целостности нашего государства и верховенству закона", — предупредил Жээнбеков. Он призвал провести выборы, "не роняя национальной чести и достоинства", и назвал представителей 16 партий "достойными сыновьями и дочерьми" кыргызского народа. "Стоимость" одного голоса на крупных выборах в КР с 2010 года — сравнение Глава государства подчеркнул, что никто не имеет права оказывать давление на избирателей или навязывать свое мнение, поэтому 4 октября каждый должен сделать личный политический выбор. Завтра, 3 октября, в стране наступит "день тишины", а послезавтра пройдут выборы.

Подробнее
8 сентября 2020 г. 21:37

Кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан» проводят встречи с избирателями в регионах.

Кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан» проводят встречи с избирателями в регионах.

Подробнее
7 сентября 2020 г. 23:44

Клара Сооронкулова, кандидат от политической партии "Реформа".

Клара Сооронкулова, кандидат от политической партии "Реформа". Парламентские выборы 2020. Кыргызстан🇰🇬 #выборы2020 #кларасооронкулова #реформа #кыргызстан

Подробнее
7 сентября 2020 г. 19:08

Кратко о том как проходят мои будни в ПП «Кыргызстан»

Кратко о том как проходят мои будни в ПП «Кыргызстан»

Подробнее
7 сентября 2020 г. 19:08

Развитие Кыргызстана базируется на развитии важнейшего ресурса – человека.

Развитие Кыргызстана базируется на развитии важнейшего ресурса – человека. Для достижения поставленной цели партия "Кыргызстан" разработала инициативы, которые войдут в историю страны, как "Народные законы". Они созданы для народа и во благо каждого гражданина Кыргызстана. "Кыргызстан" предлагает кардинальные шаги для активных реформ по следующим направлениям: экономика, социальная сфера, государственное управление, международная политика и безопасность. Программа "ЭЛ YЧYН!" охватывает важнейшие сферы жизнедеятельности и сможет обеспечить стратегию развития республики по ключевым направлениям на средне- и долгосрочную перспективы, и ставит следующие цели при реализации программы, которые оформлены в 5 пакетов первоочередных партийных законопроектов и инициатив: Экономика важнее политики; Социальная сфера – благополучие в каждой семье; Культура и образование – ценность народа; Эффективная международная политика; Безопасность и верховенство закона. Цель партии - сильное и стабильное государство, основанное на благополучии каждого гражданина! Благополучие народа – благополучие всего государства!

Подробнее
7 сентября 2020 г. 23:24

"Ата Мекен" продолжает проводить встречи с избирателями по всей стране.

"Ата Мекен" продолжает проводить встречи с избирателями по всей стране. После старта в Таласской области, в минувшие выходные, кандидаты в депутаты от "Ата Мекена" посетили сёла южного берега Иссык-Куля. ⠀ Сопартийцы с Иссык-Кульской области познакомили обновленный состав партии с местным населением. Особое внимание уделили экономическим проблемам. Местные жители поделились мнением о несостоявшемся туристическом сезоне, который должен был обеспечить доходы на грядущую зиму. ⠀ Далее караван планирует посетить северную часть жемчужины Кыргызстана, где продолжит знакомить с программой партии "Жаңы Дем", которая станет платформой для изменений в стране путем сильного и независимого состава Жогорку Кенеша.

Подробнее
7 сентября 2020 г. 23:39

В центре любой государственной политики всегда должен оставаться человек.

В центре любой государственной политики всегда должен оставаться человек. Каждый гражданин, с его заботами, радостями, целями и проблемами – самый главный заказчик государственной политики. ⠀ Социалистическая направленность в купе с демократическими ценностями и методами управления – это тот вектор, который направлен к рядовому гражданину. «Биримдик» – это ваш осознанный выбор!

Подробнее
9 сентября 2020 г. 0:28

Выборы-2020. 4 октября изменить избирательный адрес не получится

ЦИК предупреждает, что 4 октября проголосовать не на своем участке без предварительной подачи заявления по форме № 2 не получится. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства. По ее данным, уточнить себя в списке избирателей можно до 19 сентября включительно и подать заявление по форме № 2, если в день выборов гражданин будет голосовать на другом участке — до 20 сентября. Оно может быть принято УИК, только если сданы биометрические данные. Если 4 октября человек хочет изменить свой избирательный адрес, то заявление по форме № 2 он подать уже не сможет — УИК не уполномочена его рассмотреть. В Кыргызстане 495 тысяч граждан , или 12,61 процента избирателей не сдали биометрические данные. Срок истекает также 19 сентября.

Подробнее
9 сентября 2020 г. 0:28

Выборы-2020. Из партии «Ыйман нуру» выбыло шесть кандидатов

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании приняла решение исключить из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, выдвинутого политической партией «Ыйман нуру», шесть человек: Ильичбека Эргешова; Нияза Сарыева; Молдожаша Турдукулова; Шумкара Пазылова; Жаныбека Заирбекова; Алтынай Уранбекову. Решение принято на основании письменного уведомления и письменного заявления об исключении из списка кандидатов. Исключен также по собственному желанию из перечня претендентов на мандаты партии «Социал-демократы Кыргызстана» Эрмек Окенов. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. Центризбирком 3 сентября зарегистрировал для участия в них 15 партий, от которых выдвигалось 1 тысяча 912 кандидатов .

Подробнее
9 сентября 2020 г. 0:28

Выборы-2020. Из списка партии «Ата Мекен» исключен один из кандидатов

Из списка партии «Ата Мекен» исключен один из кандидатов. Решение принято на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Речь о секретаре председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой Дастане Алымбекове. Он шел под № 149. Решение принято на основании письменного заявления об исключении из перечня претендентов на мандаты. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. Центризбирком 3 сентября зарегистрировал для участия в них 15 партий, от которых выдвигалось 1 тысяча 912 кандидатов .

Подробнее
30 сентября 2020 г. 13:41

“Мекеним Кыргызстан” саясый партиясынын талапкерлерин аравандыктар жогорку деңгээлде тосуп алды

Аймактарда логистикалык борборлорду куруу жана бардык жарандар үчүн жеткиликтүү турак жай программасын ишке ашыруу зарыл. Мындай демилгени “Мекеним Кыргызстан” саясий партиясынан Жогорку Кеңешке ат салышып жаткан талапкерлер Араван районундагы шайлоочулар менен жолугушууда айтты. Аравандыктардын көпчүлүгү негизинен дыйканчылык жана багбанчылык менен алектенет. Алардын кирешесин арттыруу үчүн өлкөнүн ар бир аймагына логистикалык борборлорду куруу керек. “Мекеним Кыргызстандын” талапкерлери Араван эли менен жолугушууда партиянын программасындагы ушул жана башка пландары менен тааныштырды. Аталган партиядан Жогорку Кеңештин депутаттыгы үчүн ат салышып жаткан Ибрагим Жунусовдун айтымында, балдарга жөлөк пул берүү тартибин түп тамыры менен өзгөртүү керек. Анткени айрым үй-бүлөлөр үйүндө телевизору болгону үчүн жөлөк пул ала албай калган учурлар көп. Мындан сырткары “Баатыр эне” наамын берүүдө дагы айрым эрежелерди жоюу зарыл. “Кыргызстандын кайсы аймагында болбосун көпчүлүк учурда энелер жөлөк пул ала албай жаткандыгын айтып даттанып жатышат. Айрым ата-энелер үйүндө сыналгысы болсо, же короосунда бир-эки малы болгону үчүн жөлөк пулсуз калган учурлар көп. Мындай болбошу керек. Кыргызстанда төрөлгөн ар бир бала мамлекеттин камкордугуна алынууга тийиш. Мындан сырткары балдарынын бирөөсү жаза тайып ар кандай себептер менен жазага тартылып калганы үчүн кээ бир энелер “Баатыр эне” наамын ала албай калышат. Бул адилеттүүлүк эмес. Балдарынын жүрүм-туруму үчүн ата-энелери жооп бербейт”, - деди Жунусов. Партия лидери Мирлан Бакиров өз кезегинде атаандаштарды таза күрөш жүргүзүүгө үндөп, ыплас технологияларды колдонбоого чакырды. Төрага мыйзамдын негизинде шайлоо өткөрүү “Мекеним Кыргызстандын” негизги принциптеринин бири экендигин баса белгиледи. Мекеним Кыргызстан – ар бир кыргызстандыктын партиясы. 4- октябрда 4-номерди тандаңыз. Буюртма каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүл Джайчиева Гулбарчин Эр Турсуновна тарабынан «Мекеним Кыргызстан» партиясынын атайын шайлоо фондунун эсебинен каржыланды. Юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары. Турусбеков көчөсү, 109/1. 510-кабинет.

Подробнее
9 сентября 2020 г. 0:28

Выборы-2020. Следить за ходом голосования будут 25 международных наблюдателей

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов аккредитовала в качестве международных наблюдателей 25 представителей международных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Среди них 18 представителей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), а также члены миссии СНГ и ЦИК Молдовы. Накануне заявлялось, что БДИПЧ открыло ограниченную миссию по наблюдению за парламентскими выборами в Кыргызстане. Представители миссии в день голосования посетят несколько избирательных участков, однако систематического наблюдения за выборами, подсчетом голосов или подведением результатов не будет. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. Центризбирком 3 сентября зарегистрировал для участия в них 15 партий, от которых выдвигалось 1 тысяча 912 кандидатов .

Подробнее

Язык

Партии

Дата

Источники