О проекте Статистика Проверка

Статьи

7418

Все статьи

4136

Позитивные статьи

389

Негативные статьи

2893

Нейтральные статьи
30 сентября 2020 г. 13:10

Село Арашан выбирает партию «Кыргызстан» №15

Лидер политической партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев встретился с жителями села Арашан Аламединского района Чуйской области. В ходе встречи избиратели задали ряд вопросов, связанных с развитием экономики страны, созданием рабочих мест и улучшением жизни людей. «Многие партии сейчас заявляют, что повысят зарплаты, пенсии и пособия. Но я скажу, что если наша экономика не будет расти, все это останется пустыми обещаниями. Да, у всех есть хорошие намерения увеличить социальные выплаты, но как мы сможем платить больше, если в госбюджете не будет денег. Во-первых, нам нужно поднять экономику. Ядро экономики - это производство и промышленность. Ни одна из партий, участвующих в выборах в настоящее время, не внесла свой вклад в производственный и промышленный секторы страны так, как партия «Кыргызстан»», - подчеркнул лидер партии. Он отметил, что члены политобъединения построили более ста предприятий по всей стране и обеспечили тысячи граждан рабочими местами. В заключение встречи жители села Арашан выразили поддержку партии «Кыргызстан» и пожелали победы на выборах. Партия Кыргызстан № 15: Благополучие народа — благополучие всего государства! ***Заказчик: политическая партия "Кыргызстан". Оплачено из избирательного фонда партии "Кыргызстан" уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свид. №94 от 06.08.2020 г.)

Подробнее
30 сентября 2020 г. 13:10

Центризбирком аккредитовал международных наблюдателей из 31 страны

Центризбирком аккредитовал 219 международных наблюдателей из 31 страны, представляющих 24 международные организации. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК . Так по данным ведомства от Миссии СНГ аккредитовано — 88 человек, еще 47 — от Межпарламентской ассамблеи СНГ . От БДИПЧ ОБСЕ 35 наблюдателей. От Совета Сотрудничества тюркоязычных государств 8 человек, парламентскую ассамблею ОДКБ представляют 10. От посольства ФРГ аккредитовано 4 наблюдателя. От Японии 3, Ирана 2. И по одному наблюдателю от Нидерландов, Франции, Израиля, Монголии и Пакистана . Кроме того, сообщается, что аккредитовано по 2 наблюдателя от ЦИКов Молдовы, Украины, России Казахстана, Азербайджана , и один от Центризбиркома Румынии . Аккредитацию получили наблюдатели от фондов имения Зайделя в КР , имени Аденауэра , представительств IFES и KOICA в Кыргызстане наблюдать за выборами будет по одному человеку.

Подробнее
30 сентября 2020 г. 13:10

«Биримдик» №1. Күчтүү аймактар – күчтүү ѳлкѳ

Ар бир мамлекет ѳзүнүн аймактары менен күчтүү. Ал эми аймактардын күчтүүлүгү жалпы ѳлкѳнүн туруктуулугун, бейпилдигин камсыз кылат. Элинин басымдуу кѳпчүлүгү аймактарда жашаган Кыргызстан үчүн аймактарды экономикалык-социалдык жактан күчтүүлѳнтүп, элеттеги элдин жашоо деңгээлин жогорулатуу ѳтѳ чоң мааниге ээ. Аймактарды ѳнүктүрбѳй туруп ѳлкѳнүн ѳнүгүүсү, келечеги жѳнүндѳ сѳз кылууга болобу? Албетте, жок. Аны «Биримдик» демократиялык социализм – евразиялык тандоо» партиясы да жакшы түшүнѳт. Партия ѳлкѳнүн аймактарын ѳнүктүрүүгѳ ѳзгѳчѳ кѳңүл бурат. Партиянын программасында аймактарды ѳнүктүрүү багыттары ачык-айкын, так белгиленген. «Күчтүү аймактар – күчтүү ѳлкѳ» - бул «Биримдик» партиясынын приоритеттик максаты. Партия бүгүнкү күндѳгү аймактарды жана чек аралаш жерлерди ѳнүктүрүү саясатын улантууну кѳздѳйт. Бүгүнкү күндѳ аймактарда ѳндүрүштү жандантуу ѳтѳ зарыл болуп турат. Анткени, ѳндүрүш болсо, жумуш ордулары түзүлѳт, жергиликтүү бюджеттердин кирешеси кѳбѳйѳт. Ѳндүрүшсүз аймактарды ѳнүктүрүү мүмкүн эмес. Ал үчүн инвестицияларды тартуу саясатын жаңы деңгээлге чыгарып, аймактарга тартылган инвестициянын кѳлѳмүн 2 эсеге кѳбѳйтүү максат кылынууда. Аймактарды ѳнүктүрүүдѳ жергиликтүү ѳзүн ѳзү башкаруу органдарынын натыйжалуу, максаттуу иш алып баруусу зарыл. Тилекке каршы, бул жаатта кѳйгѳйлѳр, чечилбей келаткан маселелер жетишерлик. Эң ириде административдик-аймактык реформаны ишке ашыруу зарылдыгы бар. Мындай реформа сѳз жүзүндѳ кѳп айтылганы менен ишке ашырылбай келет. Ошондуктан «Биримдик» партиясы административдик-аймактык реформаны жүргүзүүнү кѳздѳйт. Муну менен аймактарды башкаруунун натыйжалуулугун, ыкчамдыгын арттырып, ашык баш аппараттарды жоюп, бюджеттин миллиондогон ѳлчѳмдѳгү каражаттарын үнѳмдѳѳгѳ мүмкүн болот. Эң башкысы, аталган реформа ишке ашырылгандан кийин «артык кылабыз деп, тыртык кылып алдык» деген абал түзүлбѳшү керек. «Биримдик» партиясы бул маселеге ѳтѳ олуттуу карап, тобокелчиликтерди эске алуу менен так планды иштеп чыккан. Мындай реформанын натыйжасы менен жергиликтүү бюджеттин потенциалы жогорулап, жергиликтүү ѳзүн ѳзү башкаруу органдарынын ыйгарым укуктары күчѳтүлѳт. «Биримдик» партиясы аймактарды ѳнүктүрүүдѳ жергиликтүү бийлик башчыларынын ыйгарым укуктары жетиштүү болушу керек деп эсептейт. Борбордук бийликтин гана кѳзүн карап отуруу иштин натыйжалуулугуна терс кедергисин гана тийгизет. Ошондой эле аймактарды ѳнүккѳн инфраструктурасыз элестетүү мүмкүн эмес. Социалдык объекттерди, жолдорду куруп, реконструкциялоо да партиянын программасында белгиленген. Сууга бай ѳлкѳбүздүн эли ичүүчү таза суу менен камсыз болушу керек. Бүгүнкү күндѳ «Таза суу» долбоору ише ашырылып, алыскы айылдарга чейин таза суу жектирилүүдѳ. Бирок дагы деле жүздѳгѳн айылдардын жашоочулары таза сууга муктаж. «Биримдик» партиясы 2024-жылга карата ѳлкѳнүн бүтүндѳй аймагын таза суу менен камсыз кылуу маселесин ѳкмѳттүн алдына коюп, анын аткарылуусун ѳз кѳзѳмѳлүнѳ алат. ***«Биримдик» (Единство) Демократиялык партиясы» саясий партиясынын шайлоо фондунун эсебинен финансы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Карагулов Арсен Дайырбекович тарабынан төлөндү.

Подробнее
30 сентября 2020 г. 13:10

Биримдик №1. Бактыбек Чойбеков, талапкер: “Өзгөрүүнүн жана жаңылануунун мезгили келди!”

“Партиянын программасында экономиканы өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулган. "Биримдик" партиясы Жогорку Кеңешке шайланып калса, биринчи кезекте экономиканын өнүгүшүнө көңүл бурат. Өзгөрүүлөрдүн жана жаңылануунун мезгили келди”, - деди “Биримдик” партиясынын талапкери Бактыбек Чойбеков . Учурда талапкер Талас облусунда үгүт иштерин алып барууда. Макроэкономикалык реабилитациялоонун негизги рычагдарынын бири - бул санарип технологияларын киргизүү, деп эсептейт талапкер. Ал ошондой эле партиянын негизги пландары тууралуу буларга токтолду: - Бажы органдарында онлайн көзөмөлдөө системасын киргизүү. Бардык бажылык тариздөө пункттарында видео көзөмөл орнотуу жана жүк ташуучулар үчүн GPS тутумун киргизүү. - Товарлардын жана кызматтардын көмүскө жүгүртүлүшүнө каршы күрөшүү. "Салык процедураларын фискалдаштыруу" долбоорун өнөр жайлык баштоо, электрондук эсеп-фактураларды, онлайн-кассаны, виртуалдык салык төлөөчүнүн кампасын жана электрондук отчеттуулукту толугу менен киргизүү. - Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды үйдөн чыкпай туруп алуу мүмкүнчүлүгү. - Мобилдик тиркемелер менен ар кандай товарларды аралыктан онлайн режиминде төлөө. Бактыбек Чойбеков өлкө биримдикте жана ынтымакта жакшы өзгөрүүлөргө жетишерин белгилеп, шайлоочуларды “Биримдик” партиясын колдоого чакырды. ***«Биримдик» (Единство) Демократиялык партиясы» саясий партиясынын шайлоо фондунун эсебинен финансы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Карагулов Арсен Дайырбекович тарабынан төлөндү.

Подробнее
30 сентября 2020 г. 13:11

БИРИМДИК №1. Марат Аманкулов, талапкер: “Бир гана билимдүү эл эркин боло алат”

“Биримдик” партиясынын лидери Марат Аманкулов билим берүү системасына байланышкан маселелерге жана билим берүү системасынын кызматкерлерине дайыма кѳңүл буруп келет. Ал Мугалимдер күнүнүн алдында сѳзсүз чечилүүгѳ тийиш болгон ѳтѳ актуалдуу маселелер боюнча ѳз пикирин билдирди. Бул маселелердин чечилиши бир гана мугалимдер үчүн керек эмес – бул маселелердин чечилишинен бүтүндѳй коомдун, Кыргызстандын элинин келечеги кѳз каранды. - Марат Аскерович, билим берүү тууралуу шайлоо алдындагы программаларында бардыгы эле айтышууда. “Биримдик” партиясы башкалардан айырмаланган эмнени сунуш кылып жатат? - Келиңиздер алдыдагы шайлоону азыраак унута туруп – мугалимдердин ѳздѳрү тууралуу сѳз кылалычы. Бул Мугалимдер күнүн алдында ѳтѳ актуалдуу. Мугалим – бул биздин балдардын тарбиячысы, билим берген насаатчысы, аларга үлгү кѳрсѳткѳн ыйык адам. Булар дайыма, айрыкча эл кыйналган оор күндѳрдѳ руханий күч берген, колдоп турган интеллигенциянын ѳкүлдѳрү. Ѳздѳрүнүн жашоо образы, дегеле мугалимдик кесиптери менен алар айлана-чѳйрѳгѳ педогогикалык таасирин тийгизип, үлгү, эталон катары кызмат кылып келишет. Менин терең ишенимимде, мына ушул мугалимдер, бардык билим берүү системасы – коом, мамлекет таяна турган башкы күч. Билим берүүгѳ камкордук кѳрүү – мамлекеттин эң негизги милдети болуп саналат. Анткени, билимдүү коом гана ийгиликтүү, прогрессивдүү же түз айтканда билимдүү коом гана эркин боло алат. Биринчиси жана эң башкысы – бул мугалимдин статусун кѳтѳрүү. Мына Бишкектин ѳзүндѳ да мугалимдер жетишпей жаткандыгын айтсам, кандайдыр бир сырды ачкандык деле болбойт. Ал эми аймактарды айтпай эле коелу. Ошондуктан адегенде мугалимдерди мектепке кайтарып келишибиз, жаш кадрларды даярдашыбыз, тарбиялашыбыз керек. Бул үчүн мугалимдин, мугалимдик кесиптин статусун кѳтѳрүшүбүз зарыл. Биз мугалимдердин социалдык- турмуш-тиричилик, материалдык кѳйгѳйлѳрүн чечели деп жатабыз. Мугалимди балдарды кантип багам, квартирага кантип тѳлѳйм деген сыяктуу кѳйгѳйлѳр тынчсыздандырбашы керек. - Ар бир шайлоодо бардык партиялар мугалимдин айлыгын кѳтѳрүү, алардын коомдогу орду тууралуу кѳп айтышат... - Ѳкүнүчкѳ жараша ушундай. Мугалимдер деле мындай убадаларга ишенбей калышты. Ошондуктан биз бул маселени комплекстүү чечүүнү туура таптык. Билим берүү тармагынын бардык аспектилерин карап чыктык. Менимче, мугалимдин статусу жѳнүндѳ мыйзамдан баштоо керек го дейм. Анда мугалимдер үчүн жеңилдиктер, анын ичинде коммуналдык тейлѳѳлѳр үчүн акылар, бардыгы камтылышы керек. Айтмакчы, бардык эле мугалимдер мындай мыйзам бар экендиги тууралуу биле беришпейт. Мисалы, анда мугалимдер үй курам десе проценти жок ссуда ала алыша тургандыгы, жылына бир жолу медициналык кароодон ѳтүүгѳ, курорттордо эс алууга укуктары бар экендиги жазылганын биле беришпейт. Дагы кѳп нерселер жазылган. Мыйзам эң мыкты, бирок иштебейт. Биз бардык мыйзамдарды аткарбаган чиновниктердин жоопкерчилиги тууралуу мыйзамдын кабыл алынышына жетишебиз. Анын ичинде мугалимдин статусу тууралуу мыйзамдын аткарылышына да жетишебиз. Биз парламентке сунуш кыла турган дагы бир инструменттердин бири, бул тарифти ѳзгѳртүү. Кыскача айта турган болсок, мугалимдерге эки ставка алууга уруксат берүүнү сунуштайбыз. Аларга ушундай укук берүү керек. Экинчиден, биз жергиликтүү органдардан мугалимдерге жок дегенде айына 2 миң сомдон кошумча тѳлѳп берүүсүнѳ жетишебиз. Бул сан албетте, анчалык кѳп эмес, бирок мугалимдердин айлык фондусуна бир топ эле кошумча болот. Дагы бир багыт – бул биздин 2020-2023-жылдарга карата калктын реалдуу кирешесин кѳтѳрүү боюнча комплекстүү стратегиялык Программабызда камтылган интрументтер. Бизде каражатты кайдан алуу керектиги боюнча так механизмдер, инструменттер бар. Сѳз кредиттер же бир насыя алуулар жѳнүндѳ болуп жаткан жок. - Бирок, макул болсоңуз, акча бул бардыгы эмес да? - Албетте. Биз жалпы ѳлкѳ боюнча, биринчи кезекте баштапкы билим берүүнүн бирдиктүү стандартын калыптандыра турган билим берүүнүн модернизацияланган системасына жетишебиз. Кыргызстандын ар бир жараны, балдар билим алууда бирдей шартка ээ болушу керек. Бул ѳтѳ маанилүү. Анткени, билим алуу – баарыдан мурда биздин аң сезимибизди калыптандырат. Билим берүүдѳн биздин келечегибиз, биздин коомубуздун келечеги кѳз каранды. Ушул ѳңүттѳн алганда, биз мугалимдерди, алардын кесиптик даярдыгын жогорулатуу боюнча атайын программа даярдап жатабыз. Бул евразиялык интеграциянын алкагында тажрыйба алмашуу, педагогдорду окутуу боюнча мамлекеттик буйрутмалар, усулдук иштерди активдештирүү. - Эмне үчүн пандемия учурунда сиздердин активисттер биринчи кезекте мугалимдерге, дарыгерлерге жардам беришти? Медиктер жана мугалимдер – булар үлгү боло турган коомдун элитасы. Алардан үлгү алышыбыз керек жана аларга теңелишибиз керек. Бул адамдар коомдун модернисттик салтын сактоочулары жана улуттун нравалык деңгээлинин туу чокусу. Алардын бүгүнкүдѳй коргоосуз, аянычтуу абалда калышы биз үчүн уяттын уяты. Пандемия тууралуу кошумчалай кетейин. Ооба, бул оорунун кесепети ар бирибизге тийди, ѳлкѳбүз кыйын абалга кептелди. Бирок, ушундай кыйын күндѳрдѳ да ѳздѳрү жардамга муктаж болуп отурган мугалимдер окуучуларын, алардын ата-энелерин колдоп турушту. Дайыма ушундай болуп келген. Жоготууларга учурап жатышса дагы педагогдор коомдун руханий сүйѳнүчү болуп, ар бирибизге үмүт тартуулап, колдоп турушту. Дагы бир белгилей кетүүчү кѳрүнүш, пандемия мугалимдин ролу ѳтѳ маанилүү экенин кѳрсѳттү. Ата-энелер деле мени менен макул болушу керек. Анткени, ата-энелер мугалимдин ролун аткарып, ѳздѳрү үйдѳн сабак окууга жардамдашып, балдар менен кѳп убакыт ѳткѳрүүгѳ аргасыз болушту. Кѳпчүлүгү үчүн бул оңой болгон жок. Ошону менен мугалимдерди баалабасак болбойт экен. Моюнга алып айтканда биз бардыгын мектептерге үйүп салдык. Ошого карабастан мектептерге, мектеп директорлоруна жыл ѳткѳн сайын талабыбыз ѳсүп баратат. - Мисал келтире кетсеңиз? - Биз мугалимдер жамаатына – каражат табуу, окутуу, тарбиялоо процесстерин, бир сѳз менен бардыгын жүктѳп койдук. Мындай болбошу керек! Материалдык-техникалык база, каржылоо – мамлекеттин мойнунда калып, мугалимдер жамаатын мындай камкордуктардан бошотушубуз зарыл. Мугалимдер каражатты кайдан табууну ойлобой, сабак берүүнүн усулдарын кантип жакшыртууну, биздин балдарга терең билим берүүнү, алардын аң-сезимине муундардын тажрыйбасын, нравалык баалуулуктарды сиңирүүнү ойлошу керек. Күчтүү педагогдор окуткан, прогрессивдүү делген, алдыңкы мектептерге ар кандай сындардын айтылышы мен үчүн абдан эле оор. Биз айрыкча – советтик билим берүү мезгилинде такшалып, чоң тажрыйба алган мугалимдерге жана мектеп директорлоруна, ыраазычылык гана айтышыбыз керек, анткени, күнү бүгүн дүйнѳдѳ эң алдыңкы болуп эсептелген советтик билим берүү системасын ошолор сактап калышты. Муну дүйнѳлүк деңгээлде белгилешет. Бизде эң мыкты мугалимдер, алар тарбиялаган балдарыбыз бар. Мисалы, ѳткѳн жылы бир катар мектеп окуучуларыбыз эл аралык конкурстарда жана олимпиадаларда байгелүү орундарды ээлешти. Эл аралык олимпиадада Бишкектин мектеп окуучулары командасы үчүнчү орунду ээлеп, бир күмүш, беш коло медалды утуп алышты. Бишкекте 38 борбордук мектеп 20 эл аралык долбоорлор менен иштешүүдѳ, анын ичинде Санкт-Петербург, Москва университеттери, Шанси провинциясындагы Сиань шаары, Москва Жогорку Экономикалык мектеби бар. Мындан тышкары биздин мугалимдер жана мектеп окуучулары бир катар эл аралык жана ѳлкѳлѳр аралык фонддор, борборлор долбоорлор менен кызматташып, ѳздѳрүнүн коммуникациялык мүмкүнчүлүктѳрүн кеңейтишүүдѳ. Мунун баары биздин педагогикалык жамааттардын, ар кандай кыйынчылыктарга карабастан билим берүүгѳ, балдарды окутуп, тарбиялоого ѳздѳрүн бүтүндѳй арнап коюшкандыктарынын натыйжасында болуп жатат. Мен Кыргызстандын ар бир жаранын мугалимдердин, педагогдордун биздин ата-мекенибизди деградациядан жана караңгылыктан сактоодогу, бүгүнкүбүздү жана келечегибизди камсыз кылуудагы ролу жѳнүндѳ ойлонууга, биздин интеллигенциябызды колдоого чакырып кетет элем. ***«Биримдик» (Единство) Демократиялык партиясы» саясий партиясынын шайлоо фондунун эсебинен финансы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Карагулов Арсен Дайырбекович тарабынан төлөндү.

Подробнее
30 сентября 2020 г. 13:11

Кадамжай району "Кыргызстан" партиясын тандайт

"Кыргызстан" партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Чолпон Султанбекова Баткен облусунун Кадамжай районунун Пүлгөн айылынын тургундары менен жолугушту. Жолугушууда шайлоочулар тургундарды ичүүчү жана сугат суу менен камсыз кылуу, мектептерди жана бала бакчаларды куруу жана эмеректер менен жабдуу, калктуу конуштарды электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн трансформаторлор менен камсыз кылуу, мугалимдерге өзгөчө статус берүү, калкка жогорку сапаттагы биринчи медициналык жардам көрсөтүү жана аймакты тез жардам унаалары менен камсыз кылуу маселелерин көтөрүштү. Мындан тышкары, алар социалдык кызматтардын начардыгын жана муниципалдык кызматкерлердин ишке жөндөмсүздүгүн белгилешти. Талкуу учурунда Кадамжай районунун тургундары Чолпон Султанбековага V-VI чакырылыштагы Жогорку Кеңештин депутаты болуп турганда көрсөткөн жардамы үчүн ыраазычылык билдирип, алдыдагы парламенттик шайлоодо партияны колдой тургандыктарын айтышты. Кыргызстан партиясы №15: Элдин жыргалчылыгы - жалпы мамлекеттин жыргалчылыгы! ***Буйрутма берүүчү «Кыргызстан» саясий партиясы. Дареги: Бишкек ш. Манас п, 115А. «Кыргызстан» саясий партиясынын шайлоо фондусунун каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Шамшидин уулу Разак тарабынан төлөндү. (№94 күбөлүк, 29.09.2020).

Подробнее
30 сентября 2020 г. 20:27

"Бир Бол" партиясынын лидери дебаттын алдында

"Бир Бол" партиясынын лидери дебаттын алдында

Подробнее
30 сентября 2020 г. 13:11

Биримдик №1. Партия айлана-чөйрөнү коргоонун комплекстүү программасын сунуштайт

"Айлана-чөйрөнү коргоо “Биримдик” партиясынын негизги милдеттеринин бири болуп саналат”. Бул тууралуу “Биримдик” демократиялык социализм - евразиялык тандоо” партиясынын ЖК депутаттыгына талапкери Медетбек Маметов Ош облусунун тургундары менен болгон жолугушууда айтты. Ал белгилегендей, глобалдык жылуулуктун кесепеттери дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүнө таасирин тийгизди. Андан Кыргызстан дагы четте калган жок. Мындан улам мөңгүлөр ээрип, токойлордун аянты кыскарып, дарыялардагы суунун көлөмү азаюуда. Автоунаалардын санынын көбөйүүсү, ишканалардагы жаратылышты коргоо ишмердүүлүгүнүн начарлашы, ошондой эле таштандылар менен турмуш-тиричилик калдыктары айлана-чөйрөнү булгоонун башкы булактары болуп эсептелет. Ошол себептен экология мамлекеттик коопсуздуктун көйгөйүнө айланууда. Талапкер партия бул багытта төмөнкүдѳй чараларды көрүүнү сунуштай турганын билдирди: - айлана-чөйрөнү коргоо жана сактоо боюнча комплекстүү программаны иштеп чыгуу; - жаратылыш ресурстарын рационалдуу пайдалануу жана коргоо; - жарандар жана өнөр-жай ишканалары тарабынан айлана-чөйрөнүн булгануусу үчүн кылмыш жоопкерчилигин күчөтүү; - жашылдандыруу боюнча узак мөөнөттүү программаларды ишке ашыруу; - коомдун экологиялык маданиятын жогорулатуу жана адамдардагы экологиялык аң-сезимди калыптандыруу; - заманбап “жашыл” технологияларды киргизүүнү колдоого алуу; Жолугушуунун соңунда Медетбек Маметов айлана-чөйрөнү коргоого ѳзгѳчѳ маани берүү зарылдыгын баса белгилеп, добуш берүү күнүндѳ “Биримдик” партиясын колдоого чакырды. ***«Биримдик» (Единство) Демократиялык партиясы» саясий партиясынын шайлоо фондунун эсебинен финансы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Карагулов Арсен Дайырбекович тарабынан төлөндү.

Подробнее
30 сентября 2020 г. 13:11

Алтынбек Сулайманов, “Бир Бол”, №13: “Элге тандоо укугун кайтарабыз”

“Парламентке билимдүү эле эмес, элеттин жашоосун түшүнгөн жарандар барганда гана жыйынтык чыгат. Бийликти элге кайтарып берүү - “Бир Бол” партиясынын негизги максаты” . Бул тууралуу “Бир Бол” партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов Токтогул районунун эли менен жолугушуу учурунда билдирди. “30 жылдан бери бийлик өкүлдөрү өз ара тирешүү менен алек. Мамлекеттин башкаруу системасы туура эмес калыптанып, бир ууч адамга гана кызмат кылууда. Бийликти жаңыча ойлонгон, билимдүү, эрки, духу бар жаштарга өткөрүп берүү убакыты келди. Мындай кадамга баруу үчүн шайлоо мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизип, преференциалдык добуш берүүнү киргизүү зарыл” ,- деди А.Сулайманов. Преференциалдык добуш берүү аркылуу шайлоочу бир гана партияны эмес, партиянын тизмесиндеги белгилүү бир талапкерди тандап алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Көпчүлүк депутат болгон адамдар партиянын тизмеси менен келген, алардын билимине, жеке дараметине көңүл бурулбай жатат. Натыйжада мамлекетти башкарууга, мыйзам жазууга сабатсыз депутаттардын келишине шарт түзүүдө. Депутат деген бир кесиптин ээси эмес, ар бир аймактын, тармактын мыктылары болуш керек. Ошондо гана партиянын тизмесиндеги белгилүү талапкерди тандоо жеңил болот. Ошондой эле Алтынбек Сулайманов өлкө бүгүнкү күндө заманбап, технологияны жакшы билген, чет өлкөлөр менен карым-катнаш түзүүгө деңгээли жеткен уул-кыздарга муктаж экенин баса белгиледи. “Бир Бол” №13 - Жаратман күч! “Бир Бол” саясий партиясынын каржы маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Арзымбаева Чынара Кыясовнанын тескөөсү менен “Бир Бол” саясий партиясынын шайлоо фондунун каражаттарынан төлөндү. 28-сентябрь, 2020-жыл.

Подробнее
30 сентября 2020 г. 13:11

Глава партии «Реформа» рассказала о встрече с Райымбеком Матраимовым

Председатель политической партии «Реформа» Клара Сооронкулова в прямом эфире в соцсетях рассказала о встрече с бывшим заместителем председателя Государственной таможенной службы Райымбеком Матраимовым. По ее словам, с Матраимовым она встречалась 10 октября прошлого года, когда она работала на передаче «Говорим» интернет-издания Республика. Она отметила, что тогда велись переговоры об интервью с Райымбеком Матраимовым через Эльнуру Алканову. « Он согласился прийти на передачу, но после отказался. Тогда были разговоры о выборах, партиях. Он сказал, что они готовятся к выборам и то, что они выдвинут партии. На вопрос, с какой партией они пойдут, он ответил, что пока неизвестно, но, возможно, будет несколько партий. Он предложил пойти на выборы вместе, тогда партия «Реформа» даже мне не снилась, я была исполнительным секретарем в партии «Улуттар биримдиги», думали, что с ними пойдем на выборы. Я ему сказала, что я в «Улуттар биримдиги», что мы тоже планируем выдвигаться. Также сообщила, что я придаю больше значение своей репутации, в связи с чем, не могу к ним присоединиться », – рассказала она. На встрече Сооронкулова сказала экс-главе ГТС, что в отношении него очень много информации идет, было расследование «Азаттыка», как он может идти после этого на выборы, на что Матраимов ответил, что он чист. « Если вы чисты, докажите это народу, на этом встреча закончилась », – сказала глава партии. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Клара Сооронкулова (@klarasooronkulova) 29 Сен 2020 в 8:04 PDT

Подробнее
30 сентября 2020 г. 13:11

Выборы-2020: В Москве откроется дополнительный избирательный участок

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании 29 сентября постановила внести в постановление ЦИК «Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение выборов депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 4 октября 2020 года» от 17 июля 2020 года №134 следующие изменения: в пункте 1 слова «447 726 500 (четыреста сорок семь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч пятьсот)» заменить словами «449 583 700 (четыреста сорок девять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи семьсот)». Центральная избирательная комиссия утвердила дополнительную смету расходов на подготовку и проведение выборов депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 4 октября 2020 года, в сумме 1 857 200 (один миллион семьсот пятьдесят семь тысяч двести) сом. Решение принято в целях финансирования организации деятельности дополнительного избирательного участка в городе Москва, образованного постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 18 сентября 2020 года № 224, руководствуясь статьей 40 конституционного Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», пунктами 2, 11, 12 части 1 статьи 7, частями 2, 3, 6, 7 статьи 25 Закона «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики».

Подробнее
30 сентября 2020 г. 13:13

Батышчыл партиялардын митинги – бул шайлоонун жана Президенттин Москвага сапарынын алдында атайын уюштурулган сценарий

Россия менен АКШнын – эки чоң державанын геосаясий карама-каршылыгынын жаңырыктары Кыргызстанда да жаңырып жатат. Бишкекте, Сооронбай Жээнбеков менен Владимир Путиндин Москвадагы жолугушуусунун алдында атайылап эле “геосаясий” чууну чыгарышты. Соцтармактарга Марат Аманкуловдун эски сүйлөгөн сөздөрүн аңтарып-теңтерин таап чыгып, аны кескилеп-чаптап жасап туруп чыгарып коюшкан экен, анда ал Кыргызстан Россиянын курамына кириши керек деген имиш. Негизи ал видеороликтин түп нускасында Аманкулов биригүү туурасында таптакыр сөз кылган эмес, ал эки өлкөнүн тарыхый тамырлары туурасында айткан. Албетте, Кыргызстан менен Россия тарыхый жактан жакын, эгер океандын ары жагындагы Америкага салыштыра келсек, бул эки өлкө дээрлик жакын жайгашкан. Аманкулов жогорудагы эки өлкөнүн тарыхый жактан тамырлары тууралуу сөзүн өткөн жылдын декабрь айында эле айткан экен. Бирок эми ниети бузуктарга кептин качан, кайда, кантип айтылганы маанилүү деле эмес экен. Алар эптеп эле сүйлөнгөн сөздүн керектүү контексин жулуп алып, Кыргызстан Россиянын колониясы болбошу керек деген ойду жайылтуу аракетин көрүп жатышат. Анан дароо эле соцтармактарда активдүү талкуулар, дароо эле Кыргызстандын көз карандысыздыгын “коргоочулардын” жаман сөздөрдү айткан комментарийлери жабырап кетти, миңдеген алдын ала даярдалган мемдери менен карикатуралары жайнап, Аманкуловду каргап-шилеп киришти. Батышчыл “Реформа”, “Чоң казат” партиялары ошол замат 27-сентябрда “Кул болбо!” деген тынчтык маршын уюштуруп чыга калышты. Мунун баарына кылдат карап отурган адам бул Кыргызстан менен Россиянын интеграциясына каршы митингди батыштын ыплас политтехнологдору уюштуруп бергенин байкайт. Коомдук-саясий кырдаалды чайпалтуу боюнча ачык эле схема чийилгени көрүнүп турат: коомчулук үчүн кайсы бир талылуу темада чагым – фейтер жана коомдук пикирлердин лидерлери аркылуу соцтармакта кыжырданууну жаратуу – ушундай каршылык акцияларын уюштуруу. “Реформа”, “Чоң казат” партияларынын ошол күнкү тынчтык маршы – Россияга каршы коюлган марш. Батышка Кыргызстандын Россияга багыт алган саясаты жакпайт. Батыш ачыктан ачык эле Жээнбеков менен Путиндин жолугушуусунун алдында терс маанайдагы жаратууну каалады. Бирок “Реформа” менен “Чоң казаттын” акциясы Бишкекте коомчулуктун кеңири колдоосуна ээ боло албаганы ачык эле көрүнүп калды. Өлкө жарандарынын бир бөлүгү башка партияларга иштесе, калктын басымдуу бөлүгү дем алышта жеке тиричилик иштери менен алек болушту. Ал тургай “Реформанын” лидерлери өлкө жарандарынан өтө аз колдоо аларын билип турушуп эле, батыштан кийинки грантты алуу үчүн гана каршылык акцияларын өткөрүп жатышат. Ар жак-бер жакты анча байкабаган маңыроо бир ончакты студентти акцияга алдап чыгарып алып, аларды Акүйдүн астына бир-эки саат колдоруна гейлерди колдоо боюнча ар кандай транспаранттарды карматып тургузуп коюп, анан алган гранттарын актагандай болуп, сыймык менен тарап кетишет. Студенттер үчүн деле, анын уюштуруучулары үчүн деле бул кара жумуш эмес. Туруп-туруп, “Американын эркин абасынан” кере-кере дем алып алып, гранттардын бучкактары тийгенине ыраазы болуп кетип калышат. Жыргал жашоо деген ушул! - Advertisement -

Подробнее
30 сентября 2020 г. 13:14

Биримдик №1: Мы должны обеспечить базовые потребности людей в селах!

Накануне кандидат в депутаты Жогорку Кенеша VII созыва от партии демократического социализма – евразийский выбор "Биримдик" Бакирдин Субанбеков провел встречу с жителями Суусамырской долины Чуйской области. В ходе встречи Бакридин Субанбеков детально рассказал о программе и идеологии партии "Биримдик", подчеркнув, что развитие регионов и улучшение качества жизни людей является главным приоритетом партии. "На протяжении всего депутатства работаю над проблемами регионов. Всегда открыто говорю о существующих проблемах и довожу до правительства. На сегодня сделано много работы, но в это же время многое остается в планах. В программе нашей партии "Биримдик" широко охвачена политика развития регионов. Самое главное - это улучшение качества образования и предоставление медицинских услуг в регионах", - сказал он. Кандидат подчеркнул, что партия "Биримдик" приложит все силы, чтобы государство на законодательном уровне взяло на себя ответственность за: - формирование здорового и образованного общества; - общественный прогресс на основе социально ориентированных реформ; - укрепление межнациональной дружбы; - продвижение интеграции страны в мировое сообщество – органичное, соответствующее национальным интересам, конструктивное взаимодействие с другими государствами и международными организациями; - установление принципов народовластия, т.е. ориентации политической и общественной жизни на широкие слои населения, на их включение в самые разные сферы экономической, политической, социальной жизни. В свою очередь жители долины Суусамыр озвучили свои наказы кандидату и рассказали о существующих проблемах в селах. Главной проблемой жители отметили доступ к чистой питьевой воде, отсутствие спорткомплексов, клубов, детских садов, также плохое состояние автомобильных дорог. Отдельно была отмечена слабая работа интернета. Кандидат от демократического социализма – евразийский выбор "Биримдик" Бакирдин Субанбеков записал все обращения жителей и пообещал поработать над каждой проблемой, подчеркнув, что в программе партии охвачены все проблемы страны, которые партия "Биримдик" намерена решать в VII созыве парламента. Оплачено из избирательного фонда политической партии "Демократическая партия "Биримдик" (Единство)" уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.

Подробнее
30 сентября 2020 г. 14:35

Нарын облусу

РЕСПУБЛИКА №14 НАРЫН ОБЛУСУ "АЛДЫГА" ЖОЛДУ ТАНДАДЫ! _______ НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫБИРАЕТ "ПУТЬ ВПЕРЕД"!

Подробнее
30 сентября 2020 г. 13:12

ЦИК исключил ряд кандидатов из списка партий «Бутун Кыргызстан», «Социал-Демократы» и «Мекенчил»

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании 29 сентября приняла решение исключить нескольких лиц из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, выдвинутого некоторыми политическими партиями. Как сообщает пресс-служба ЦИК, из партии «Социал-демократы» это: Талиева Камилла Абдуразаковна; Маматбуваев Бахадир Сайдуллаевич; Самиева Машхура Шавкатовна; Заитов Мамир Моминжанович. Из партии «Бутун Кыргызстан»: Мусаев Люшер Лажалович; Мамытов Нурлан Мамбетжанович; Абдысатаров Айтбек Абдысатарович Из партии «Мекенчил»: Кадырова Сонунбу Эргешовна; Аспек уулу Азамат; Озокеев Айбек Канаталиевич.

Подробнее

Язык

Партии

Дата

Источники